E-clinic - Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú. je nezisková organizace, která byla založena v roce 1992 a do roku 2014 působila pod názvem Svépomocná asociace psychogenních poruch příjmu potravy (dále jen Asociace). Institut vznikl změnou právní formy existujícího spolku, který měl již více než 20 leté zkušenosti s léčbou a prevencí poruch příjmu potravy a komorbidních psychiatrických poruch a somatických onemocnění.

Od svého založení Asociace ve spolupráci s Centrem pro PPP 1. LF UK a VFN v Praze a Denním stacionářem organizovala a podporovala terapeutické skupiny pro rodiče, přátele a partnery postižených, doléčovací skupiny, kluby pro pacientky a následnou péči.

Dále se podílí na podpoře dalšího vzdělávání odborníků, terapeutů spolu se Sekcí pro poruchy příjmu potravy České psychiatrické společnosti ČLS JEP. Podporuje zvyšování specializované kvalifikace a vytváří podmínky pro zavádění nových metod s kvalitními zahraničními výcviky a supervizí (např. vícerodinná terapie od roku 2003, kognitivní remediace).

Od roku 1997 přispívá k pořádání Konferencí o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí, určených pro odbornou veřejnost, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální i rehabilitační pracovníky. V rámci mezinárodní spolupráce vytváří preventivní programy, pořádá přednášky ve školách i online informace na internetu, podporuje výzkum zaměřený na informovanost populace o bio-psycho-sociální povaze onemocnění a zlepšení odborné komplexní péče.

Ve spoluprací se Sekcí pro PPP ČPS ČLS JEP, Americkou akademií pro poruchy příjmu potravy a Evropskou radou pro PPP pomáhala Asociace (nyní E-clinic) mapovat a zavést do praxe nové technologické přístupy (použití internetu, chatů, SMS, práce s médii). Zkušenosti s mezinárodními výzkumnými projekty jsou využívány v online prevenci, včasné odborné intervenci, interdisciplinární spolupráci i k destigmatizaci onemocnění.

Zakladatelem a statutárním zástupcem je prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. Z 1. LF UK a VFN v Praze, vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy ve VFN v Praze.

Kontakty

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa a sídlo organizace: E-clinic, z.ú., Kouřimská 2350/3, 130 00 Praha 3. IČ: 40612384

Kancelář: Olšanská 7 (v budově polikliniky), 130 00 Praha 3.

 

Attachments:
Download this file (eclinic_english.pdf)Information in English[ ]732 kB
Back to top