Klikněte na tuto pozvánku:

 

  

International conference on eating disorders ICED 2017

8. - 10.6. 2017. Kongresové centrum Praha

Česká sekce pro poruchy příjmu potravy (CZEDA) ČPS ČLS JEP má možnost prezentovat 4 workshopy a 10 posterů, na které se lze přihlásit Organizačnímu výboru naší konference, získali jsme také určité snížení poplatku (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Účastníci, kteří budou prezentovat jak na ICED 2017, tak zároveň na naší XI. PPP konferenci, nebudou muset na naší konferenci platit další konferenční poplatek, postačí registrace na ICED 2017.

Registrace a program ICED 2017          

 

Minulé ročníky

X. ročník 2015 - program, fotogalerie, abstrakta ke stažení na stránkách Amepra.cz

 

 

První Světový den poruch příjmu potravy se konal 2. června 2016.

Poruchy příjmu potravy patří mezi závažná psychiatrická onemocnění, která mohou postihnout kohokoliv bez ohledu na věk nebo pohlaví. I přesto, že se o nich ve společnosti hodně mluví, stále podle odborníků stoupá počet závažných forem nemoci i chronických pacientů. Jen za rok 2014 bylo celkem 643 lidí v České republice hospitalizováno pro poruchy příjmu potravy, což představuje nárůst případů oproti předchozímu roku skoro o 20 %. Největší měrou se na tomto podílela zvýšená hospitalizace v souvislosti s mentální anorexií, kdy se zvýšil počet případů o 102 oproti roku 2013. K léčbě ale pacienti chodí často pozdě, a proto narůstá i úmrtnost. Odborníci po celém světě berou tyto nemoci vážně, proto se 2. června 2016 konal 1. celosvětový den poruch příjmu potravy. 

Odborníci celého světa se shodli na 9 pravdách o poruchách příjmu potravy, které mohou ulehčit vyhledání pomoci postiženým a poskytnutí pomoci odborníkům a rodinným příslušníkům. Naši odborníci přidali pravdu desátou.

 

 

Tisková zpráva - vyjádření prof. MUDr. Hana Papežové, CSc., vedoucí lékařky Centra pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

 

Attachments:
Download this file (TZ_VFN_1  světový den poruch příjmu potravy.pdf)Tisková zpráva[ ]688 kB
Back to top