Datum konání: 30. 3. 2023 - 1. 4. 2023

Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (Ke Karlovu 11, Praha 2) a Děkanát 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2).

Informace na těchto stránkách budeme průběžně aktualizovat.