Konferenci pořádá Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a E-clinic, z.ú. pod záštitou České lékařské komory a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Organizační výbor a vědecký sekretariát: prof. MUDr. Hana Papežová, Csc. a MUDr. Petra Uhlíková


Datum konání: 15. – 17. 4. 2021


Konference bude online.

Přečtěte si program

Podívejte se na video upoutávku na Youtube.


Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás pozvat na XIII. mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě. Konference je organizována opět po dvou letech, ale tentokrát v nejisté epidemiologické situaci a náročnějším formátu. Naším cílem je udržet i v této obtížné době kvalitní program založený na výzkumu i evidence-based klinických zkušenostech. Také budeme prezentovat nejnovější klinická doporučení pro léčbu poruch příjmu potravy, která byla vyvinuta ve spolupráci s Americkou akademií pro poruchy příjmu potravy tak, aby byla dostupná pro odborníky na celém světě.

Nedávno vyšel editorial prof. Höschla v časopise Psychiatrie, vycházející z článku našeho bývalého kolegy, profesora psychiatrie ve Wayne State Univerzitě v Detroitu: "Prudký úpadek akademické medicíny ve Spojených státech". Upozorňuje na strukturální problémy akademické medicíny, které postihují vzdělávání, klinickou péči i výzkum. Prof. Balon mluví o deprofesionalizaci a komodizaci medicíny. My se stále snažíme zachovat hodnoty a standardy akademické medicíny v dalším vzdělávání odborníků v oblasti poruch příjmu potravy, abychom zabránili rozvoji podobných varovných signálů u nás, jak je zmiňuje prof. Höschl.

Vzhledem k nezbytnosti interdisciplinární spolupráce vedle přednášek psychiatrů a psychologů uvádíme přednášky našich spolupracovníků internistů, gastroenterologů, gynekologů, nutričních terapeutů a specialistů, sociálních pracovníků a dalších odborníků. Součástí programu budou opět workshopy zaměřené na klinickou praxi, preventivní programy pro školy a také pro širší věřejnost, zaměřené na destigmatizaci poruch příjmu potravy. 

Přednášky přislíbili naši zahraniční kolegové Dr. Karin van Doesum (Radboud University Nijmegen a UiT- Arctic University of Norway, Tromsø), Dr. Ivan Eisler (King’s College London, Joint Head Maudsley Centre for Child and Adolescent Eating Disorders a Dr. Markus Moessner z Univerzity v  Heidelbergu. Zaměříme se především na transgenerační aspekty poruch příjmu potravy a nové možnosti práce s rodinou.


Těšíme se na Vaši účast.

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. předsedkyně konference